Faktura

Faktura
1.1 Faktura kaldes den regning over varer, som ved en distanceforretning tilstilles køberen samtidig med varernes afsendelse. Kun undtagelsesvis udstedes også ved pladsforretninger en faktura. Fakturaen skal, foruden dato og sælgerens og køberens navne, indeholde en nøjagtig betegnelse af varerne, antal og art, disses mærker og numre, antallet af de til grund for prisberegningen liggende enheder (vægt, mål, stykketal), prisen og det hele beløb, fakturabeløbet, som varernes modtager ifølge fakturaen bliver skyldig. Endvidere skal fakturaen indeholde en angivelse af forsendelsesmåden og de aftalte betalingsvilkår, og hyppig anføres også andre vilkår for handelen, således angivelse af den tidsfrist, inden for hvilken der tages hensyn til besværinger over mangler ved varerne, og betingelserne for, at der indrømmes godtgørelse af den tomme emballage, hvis den tilbagesendes, fakturere, udfærdige faktura over solgte varer.
1.2 Vareregning, købsliste.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • faktura — faktúra ž DEFINICIJA 1. ekon. račun s podacima o prodanoj ili poslanoj robi ili izvršenoj usluzi [izdati fakturu; ispostaviti fakturu] 2. umj. način na koji je neko djelo izrađeno; zbroj, ukupnost tehničkih pojedinosti koje su karakteristične za… …   Hrvatski jezični portal

  • faktūra — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: faktūrà Kirčiuotė: 2 Rūšis: nauja žodžio reikšmė Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė:« faktas. Pateikta: 2011 11 13. Atnaujinta: 2014 02 15. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: faktų visuma. Pastabos vartotojams:… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • faktūra — faktūrà dkt. Lýgi, grūdėta, reljèfinė faktūrà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • faktūra — faktūrà sf. (2) TrpŽ 1. dailėje – paviršiaus apdorojimo techninių būdų visuma. 2. kurio nors daikto paviršiaus apdirbimo arba sandaros ypatumai: Reljefinė faktūra – tai rauplėtas paviršiaus dekoravimas rš. 3. pirkėjui išsiųstų arba parduotų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Faktura — Faktūra (Faktūr, lat.; ital. fattūra), Einkaufsrechnung, Rechnung über gelieferte Waren; Anlage und Bau eines Tonstücks. Fakturenbuch, in der kaufmännischen Buchhaltung Hilfsbuch mit den Abschriften von Fakturen; fakturieren, Waren berechnen …   Kleines Konversations-Lexikon

  • faktura — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. fakturaurze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} rachunek wystawiony przez dostawcę odbiorcy, wymieniający dostarczone towary lub wykonane usługi i podający sumę pieniędzy do zapłaty …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • faktura — ż IV, CMs. fakturaurze; lm D. fakturaur 1. hand. «dowód transakcji kupna sprzedaży wystawiony odbiorcy przez dostawcę; rachunek» Otrzymać fakturę na towar. Wystawić fakturę. 2. lit. «budowa dzieła literackiego, filmu» Faktura literacka.… …   Słownik języka polskiego

  • faktúra — e ž (ȗ) 1. knjiž. zgradba, ustroj (umetniškega dela): skrbno izdelana orkestralna faktura; faktura skladbe / cankarjevska dramska faktura; skromna kompozicijska faktura romana; faktura stavka / likovna faktura scene 2. trg. pismeno sporočilo… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Faktura — A word associated with the Russian Constructivists artists. In the period after the Russian Revolution, new definitions of art had to be found, such as the definition of art objects as laboratory experiments . Fakture was the single most… …   Wikipedia

  • Faktura — Dieser Artikel oder Absatz stellt die Situation in Deutschland dar. Hilf mit, die Situation in anderen Ländern zu schildern. Eine Rechnung oder auch Faktura ist ein Dokument, das eine detaillierte Aufstellung über eine Geldforderung für eine… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”